Lid worden + Lidgelden

 

Inschrijvingen 2019

Sinds de elektronische inschrijving behoren de papieren lidkaarten van zowel SVAT als Tennis Vlaanderen tot het verleden.
Na ontvangst van het lidgeld op de SVAT-rekening schrijven wij je in bij Tennis Vlaanderen. Elke speler/speelsters krijgt  dan rechtstreeks van Tennis Vlaanderen een persoonlijke e-mail met al zijn gegevens op. Deze mail dient als bewijs van uw lidmaatschap. Verwijder hem dus niet, maar sla hem ergens veilig op.

Naast de traditionele manier van inschrijven tijdens de inschrijvingsdagen, die dit jaar zullen doorgaan in het sportcafé op het sportcentrum, kan het lidmaatschap ook via de website hernieuwd worden, dus online. Zoals vorig jaar zal dit via de website van Tennis Vlaanderen gebeuren. Iedereen kan zich op deze manier lid maken, ook diegenen die nog geen Tennis Vlaanderen nummer hebben.

Zoals vorig jaar vragen we van het lidgeld op de SVAT-rekening BE81 3200 4610 9224 te willen overschrijven.

1. Lidgelden 2019

    betaling vóór 15/3/2019 betaling vóór 1/8/2019 betaling vanaf 1/8/2019  
     
 Kids 6-11j 25 35 25  
 Junior 12-18j 65 80 45  
 Student 19-24j 75 90 55  
 Senior 25-59j 110 125 80  
 60+   100 115 70  
 Gezin   320 350 270  ouders + niet gehuwde inwonende   kinderen tot 24j.
 2declub senior 65    

 geen deelname aan interclub of BC.

 inschrijven als senior 
 met  vermelding:   2de club

 SVAV-lid 6-11j 25      4 gratis lessen
 SVAV-lid 12-18j 65      4 gratis lessen
 Erelid   30 30 30  
           
Interclubspelers en Beker Claus deelnemers betalen vóór 11/1/2019 via overschrijving of cash op 12/1/2018.

 

·         In bovenstaande tabellen is het lidmaatschap van Tennis  Vlaanderen inbegrepen, zodat iedere speler correct verzekerd is.

·         In het jaarlijkse lidgeld is de deelname aan bepaalde door de club georganiseerde activiteiten (clubtornooi, clubontmoetingen, herfstfeest, …) niet inbegrepen, de deelname aan de wekelijkse clubavond daarentegen wél.

 

2. Wie kan er lid worden?

Iedereen die in 2013 of vroeger is geboren, kan zich bij SVAT vzw aansluiten. Men kan toetreden als spelend lid of erelid. Ereleden kunnen in onze tennisclub de tennissport niet uitoefenen, zij kunnen wel deelnemen aan alle andere activiteiten. 

 

3. Lessen

Lessen worden dit jaar geleid door TWA van Sonny van der Velden. Voor de lessen kan er tijdens onze twee inschrijvingsdagen ingeschreven worden. Indeling gebeurt later, hierbij wordt zoveel mogelijk naar homogene groepen van vier gestreefd. Lessenreeksen omvatten 8 lessen van 1 uur.

  4 pers. 3 pers. 2 pers. Privéles
 Jeugd € 80 € 105  €160 € 35/u
 op woensdag ts 13 u en 17 u of op zaterdag ts 9 u en 14 u
         
  Volwassenen € 90 € 115 € 170 € 35/u
  op dinsdag of donderdagavond

 

4. Voorinschrijvingen

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert SVAT vzw een aantal voorinschrijvingen. De plaatselijke inschrijvingen zullen zoals vorig jaar doorgaan in het sportcafé op het sportcentrum. Gelieve bij aanmelding je identiteitskaart voor te leggen.
De inschrijvingsdagen zijn:

·        zaterdag 12 januari  ts 14 en 17 u verplicht voor alle Interclub- en beker Claus-spelers.

·        zaterdag 16 maart ts 14 en 17 u.

Alle Interclubspelers moeten zich op de eerste zaterdag aanmelden. Zijn er interclubspelers verhinderd, dan vernieuwen ze hun lidmaatschap via de online procedure op de website van Tennis Vlaanderen of nemen contact op met Rita Dekkers via e-mail: rita.dekkers@gmail.com

·         De betaling van het lidgeld voor Interclub-spelers en BC-spelers moet op de SVAT-rekening staan VÓÓR vrijdag 11 januari 2019.

·         Leden die eveneens lessen wensen te volgen, raden wij ten zeerste aan om zich tijdig te melden, zo niet bestaat de kans dat alle beschikbare plaatsen bezet zijn.

 

5. Hoe inschrijven?

A) Op de inschrijvingsdag:

Op de inschrijvingsdag geef je je naam op en worden je gegevens bijgewerkt, indien nodig.

Van nieuwe leden hebben we volgende gegevens nodig: Naam / Voornaam / geboortedatum / geslacht / volledig adres / email / telefoon of gsm / Rijksregisternummer.

Inschrijving is pas definitief na ontvangst van het lidgeld op de SVAT-rekening.

Er worden zoals reeds gezegd, geen papieren lidkaarten SVAT meer aangemaakt.

 

B) Online inschrijven (vanaf 1 januari 2019):

Sinds 2015 kan 'online' ingeschreven worden via de website van Tennis Vlaanderen. Al wie lid wil worden bij SVAT kan zich langs deze weg registreren. Heraansluiten of je voor de eerste maal lid maken, het kan allebei. Online inschrijven kan voor de abonnementen: Kids, Junior, Student, Senior, 60+ en Gezin. Voor de overige abonnementen kan je terecht op onze inschrijvingsdag of door de club te contacteren  via info@svat.be.

De nieuwe werkwijze: volg de richtlijnen of bekijk zeker even het: “Filmpje lid worden van je club”  .

Online lid worden via de website van Tennis Vlaanderen 
Hoe ga je te werk? 

1) Voor een aanvraag:

a) surf naar www.tennisvlaanderen.be
b) klik rechts bovenaan op ‘Club’
c) vul ons clubnummer ‘0061’ of naam ‘S.V. AARTSELAAR T.’ in
d) klik op  SV. Aartselaar T.
e) scroll naar ‘Tarieven’
f) klik ‘Lid worden’, indien reeds lid geweest, log dan in en verifieer je gegevens

                              indien nog geen lid van Tennis Vlaanderen, vul je gegevens in
  (in het vak opmerkingen kan je aangeven of je interclub of beker Claus wenst te spelen)  

g) klik ‘Bevestigen’
h) na goedkeuring van je registratie ontvang je een e-mail met een betalingsopdracht met gestructureerde mededeling/rekeningrapport.
i) na ontvangst van je lidgeld op de SVAT-rekening ben je lid van SVAT en ontvang je als bewijs een e-mail van Tennis Vlaanderen met al je gegevens (oude VTV-kaart)


2) Voor een verlenging van je abonnement:

(enkel mogelijk als je vorig jaar reeds online hebt geregistreerd)
a) surf naar www.tennisvlaanderen.be
b) log in op je spelersdashboard
c) scroll naar 'Clubabonnementen'
d) klik op 'Verlengen'
e) kijk je gegevens na en pas aan waar nodig
f) vul eventueel een familielid (man/vrouw/kind toe aan je abonnement
g) klik 'Bevestigen'
h) na goedkeuring van je registratie ontvang je een e-mail met een betalingsopdracht met gestructureerde mededeling / rekeningrapport
i) na ontvangst van je lidgeld op de SVAT-rekening ben je lid van SVAT, word je inschrijving bij Tennis Vlaanderen geactiveerd en ontvang je als bewijs een e-mail van Tennis Vlaanderen met al je gegevens (oude VTV-kaart).

Bij problemen contacteer: webmaster@svat.be

 

6. Betaling van het lidgeld

We vragen dat de betaling van de lidgelden zoveel mogelijk via storting of overschrijving gebeurt op onze bankrekening: BE81 3200 4610 9224 op naam van SV Aartselaar Tennis vzw, met vermelding van de personen voor wie betaald wordt of vul de gestructureerde mededeling in, die u ontvangt via de mail van Tennis Vlaanderen. Ereleden kunnen niet via de website van Tennis Vlaanderen inschrijven. De registratie gebeurt na ontvangst van het lidgeld op de SVAT-rekening. 

 

Hou er rekening mee dat je aansluiting bij Tennis Vlaanderen en je activatie op het ERS pas gebeurt na ontvangst van je lidgeld op de SVAT-rekening.

Om administratieve redenen dienen interclubspelers ervoor te zorgen dat hun lidgeld vóór 11 januari 2019 op de SVAT-rekening gestort is, zo niet worden ze niet aan de interclubspelerslijst van Tennis Vlaanderen toegevoegd! Deze regeling geldt ook voor Beker Claus spelers/speelsters.

 

7. Formulier ziekenfondsen

Vooringevulde ziekenfondsformulieren vind je terug op je spelersdashboard.

Van zodra het abonnement betaald en verwerkt is, zal op je spelersdashboard het document voor de mutualiteit (gedeeltelijke terugbetaling sportlidgeld) terug te vinden zijn. Dit is volledig vooringevuld en met de handtekenig van onze secretaris. Zo kan je hier onmiddellijk mee naar je eigen ziekenfonds.

De mutualiteiten lieten weten dat ze dit document aanvaarden, ook al ziet het er anders uit dan hun standaardformulieren.

In geen geval worden de formulieren door SVAT vzw aan de mutualiteiten bezorgd. Dit is de verantwoordelijkheid van de speler.

 

8. Bijkomende informatie

Voor bijkomende info kan je onze voorzitter contacteren door het sturen van een mailtje naar: voorzitter@svat.be

Groepslessen: info@svat.be

 

Met sportieve groet

Het bestuur