Lid worden + Lidgelden

 

Inschrijvingen 2021

Sinds de elektronische inschrijving behoren de papieren lidkaarten van zowel SVAT als Tennis Vlaanderen tot het verleden.
Na ontvangst van het lidgeld op de SVAT-rekening schrijven wij je in bij Tennis Vlaanderen. Elke speler/speelsters krijgt  dan rechtstreeks van Tennis Vlaanderen een persoonlijke e-mail met al zijn gegevens op. Deze mail dient als bewijs van uw lidmaatschap. Verwijder hem dus niet, maar sla hem ergens veilig op.

Vanaf 2 januari 2021 kunnen alle leden van vorig jaar hun lidmaatschap via het persoonlijk dashboard op de Tennis Vlaanderen website verlengen. Nieuwe leden kunnen ook via de online procedure lid worden. Klik hier en volg de instructies. 

Zoals vorig jaar vragen we van het lidgeld op de SVAT-rekening BE26 7340 4706 6429   (OPGELET NIEUW NUMMER)   te willen overschrijven.

1. Lidgelden 2021

    betaling vóór 15/3/2021 betaling vóór 1/8/2021 betaling vanaf 1/8/2021  
     
 Kids 6-11j 25 35 25  
 Junior 12-18j 65 80 45  
 Student 19-24j 75 90 55  
 Senior 25-59j 110 125 80  
 60+   100 115 70  
 Gezin   320 350 270  ouders + niet gehuwde inwonende   kinderen tot 24j.
 2de club junior 40      geen deelname aan interclub

 inschrijven als junior 
 met  vermelding:   2de club

 2declub senior 65    

 geen deelname aan interclub of BC.

 inschrijven als senior 
 met  vermelding:   2de club

 Erelid   30 30 30  
           
Interclubspelers en Beker Claus deelnemers zorgen ervoor dat hun lidgeld vóór 9/01/2021 op de SVAT-rekening is toegekomen. Zij kunnen enkel lid worden via de online procedure, die ondertussen wel ingeburgerd is (bij wie dit echt niet lukt, kan een duidelijke mail sturen naar webmaster@svat.be).

 

·         In bovenstaande tabellen is het lidmaatschap van Tennis  Vlaanderen inbegrepen, zodat iedere speler correct verzekerd is.

·         In het jaarlijkse lidgeld is de deelname aan bepaalde door de club georganiseerde activiteiten (clubtornooi, clubontmoetingen, herfstfeest, …) niet inbegrepen, de deelname aan de wekelijkse clubavond daarentegen wél.

 

2. Wie kan er lid worden?

Iedereen die in 2017 of vroeger is geboren, kan zich bij SVAT vzw aansluiten. Men kan toetreden als spelend lid of erelid. Ereleden kunnen in onze tennisclub de tennissport niet uitoefenen, zij kunnen wel deelnemen aan alle andere activiteiten. 

 

3. Lessen

Lessen worden dit jaar geleid door TWA van Sonny van der Velden. Inschrijvingen voor de lessen kan via onze website, tab inschrijven lessen. Indeling gebeurt later, hierbij wordt zoveel mogelijk naar homogene groepen van vier gestreefd. Lessenreeksen omvatten 8 lessen van 1 uur.

lesgelden onder voorbehoud  
  4 pers. 3 pers. 2 pers. Privéles
 Jeugd € 80 € 105  €160 € 35/u
 op woensdag ts 13 u en 17 u of op zaterdag ts 9 u en 14 u
         
  Volwassenen € 90 € 115 € 170 € 35/u
  op dinsdag of donderdagavond

 

4. Voorinschrijvingen

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert SVAT vzw voorinschrijvingen. Dit evenwel online dit jaar. Snelle beslissers genieten van een reductie (zie tabel lidgelden 2021). 

Alle Interclubspelers vernieuwen hun lidmaatschap via de online procedure op de website van Tennis Vlaanderen of nemen contact op met Rita Dekkers via e-mail: rita.dekkers@gmail.com

·         De betaling van het lidgeld voor Interclub-spelers en BC-spelers moet op de SVAT-rekening staan VÓÓR zaterdag 9 januari 2021.

 

5. Hoe inschrijven?

A) Online inschrijven (vanaf 2 januari 2021):

Sinds 2015 kan 'online' ingeschreven worden via de website van Tennis Vlaanderen. Al wie lid wil worden bij SVAT kan zich langs deze weg registreren. Heraansluiten of je voor de eerste maal lid maken, het kan allebei. Online inschrijven kan voor de abonnementen: Kids, Junior, Student, Senior, 60+ en Gezin. Voor de overige abonnementen kan je terecht door de club te contacteren  via info@svat.be.

De nieuwe werkwijze: volg de richtlijnen of bekijk zeker even het: “Filmpje lid worden van je club”  .

Online lid worden via de website van Tennis Vlaanderen 
Hoe ga je te werk? 

1) Voor een aanvraag:

a) surf naar www.tennisvlaanderen.be
b) klik rechts bovenaan op ‘Club’
c) vul ons clubnummer ‘0061’ of naam ‘S.V. AARTSELAAR T.’ in
d) klik op  SV. Aartselaar T.
e) scroll naar ‘Tarieven’
f) klik ‘Lid worden’, indien reeds lid geweest, log dan in en verifieer je gegevens

                              indien nog geen lid van Tennis Vlaanderen, vul je gegevens in
  (in het vak opmerkingen kan je aangeven of je interclub of beker Claus wenst te spelen)  

g) klik ‘Bevestigen’
h) na goedkeuring van je registratie ontvang je een e-mail met een betalingsopdracht met gestructureerde mededeling/rekeningrapport.
i) na ontvangst van je lidgeld op de SVAT-rekening ben je lid van SVAT en ontvang je als bewijs een e-mail van Tennis Vlaanderen met al je gegevens (oude VTV-kaart)


2) Voor een verlenging van je abonnement:

(enkel mogelijk als je vorig jaar reeds online hebt geregistreerd)
a) surf naar www.tennisvlaanderen.be
b) log in op je spelersdashboard
c) scroll naar 'Clubabonnementen'
d) klik op 'Verlengen'
e) kijk je gegevens na en pas aan waar nodig
f) vul eventueel een familielid (man/vrouw/kind toe aan je abonnement
g) klik 'Bevestigen'
h) na goedkeuring van je registratie ontvang je een e-mail met een betalingsopdracht met gestructureerde mededeling / rekeningrapport
i) na ontvangst van je lidgeld op de SVAT-rekening ben je lid van SVAT, word je inschrijving bij Tennis Vlaanderen geactiveerd en ontvang je als bewijs een e-mail van Tennis Vlaanderen met al je gegevens (oude VTV-kaart).

Bij problemen contacteer: webmaster@svat.be

B) Nieuwe leden:

Nieuwe leden, die niet vertrouwd zijn met de online inschrijvingen via de website van Tennis Vlaanderen, kunnen de club contacteren via info@svat.be

Gelieve hierbij volgende gegevens op te geven: Naam / Voornaam / geboortedatum / geslacht / volledig adres / email / telefoon of gsm en rijksregisternummer.

 

Inschrijving is pas definitief na ontvangst van het lidgeld op de SVAT-rekening.

Er worden zoals reeds gezegd, geen papieren lidkaarten SVAT meer aangemaakt.

 

 

6. Betaling van het lidgeld

We vragen dat de betaling van de lidgelden enkel via storting of overschrijving gebeurt op onze bankrekening: BE26 7340 4706 6429 op naam van SV Aartselaar Tennis vzw, met vermelding van de personen voor wie betaald wordt of vul de gestructureerde mededeling in, die u ontvangt via de mail van Tennis Vlaanderen. Ereleden kunnen niet via de website van Tennis Vlaanderen inschrijven. De registratie gebeurt na ontvangst van het lidgeld op de SVAT-rekening. 

 

Hou er rekening mee dat je aansluiting bij Tennis Vlaanderen en je activatie op het ERS pas gebeurt na ontvangst van je lidgeld op de SVAT-rekening.

Om administratieve redenen dienen interclubspelers ervoor te zorgen dat hun lidgeld vóór 9 januari 2021 op de SVAT-rekening gestort is, zo niet worden ze niet aan de interclubspelerslijst van Tennis Vlaanderen toegevoegd! Deze regeling geldt ook voor Beker Claus spelers/speelsters.

 

7. Formulier ziekenfondsen

Vooringevulde ziekenfondsformulieren vind je terug op je spelersdashboard.

Van zodra het abonnement betaald en verwerkt is, zal op je spelersdashboard het document voor de mutualiteit (gedeeltelijke terugbetaling sportlidgeld) terug te vinden zijn. Dit is volledig vooringevuld en met de handtekening van onze secretaris. Zo kan je hier onmiddellijk mee naar je eigen ziekenfonds.

De mutualiteiten lieten weten dat ze dit document aanvaarden, ook al ziet het er anders uit dan hun standaardformulieren.

In geen geval worden de formulieren door SVAT vzw aan de mutualiteiten bezorgd. Dit is de verantwoordelijkheid van de speler.

 

8. Bijkomende informatie

Voor bijkomende info kan je de club contacteren door het sturen van een mailtje naar: info@svat.be

 

Met sportieve groet

Het bestuur