HUISHOUDELIJK REGLEMENT SVAT

1. Terreinen en kledij

 • De tennisterreinen voorbehouden voor SVAT vzw zijn alleen toegankelijk voor de aangesloten leden. Niet-leden die een gemeenteticket hebben aangekocht voor een bepaald speeluur kunnen gebruik maken van alle terreinen.
 • Voor alle gebruikers van de terreinen geldt dat er wordt gespeeld in aangepaste tenniskledij met tennisschoenen die geschikt zijn voor gravelcourt.
 • Iedereen draagt mee zorg voor de terreinen, de kleedkamers en de algemene orde.
 • De spelers zijn verplicht na het spel hun terrein te vegen. Als de terreinen er door wind of hitte stoffig bijliggen, moet er ook gesproeid worden.
 • De gravel terreinen mogen niet betreden worden als er plassen liggen of als de ondergrond te nat is. Dan kan je spelen op de all-weather terreinen.
 • Tijdens een gewoon speeluur mag men maximum over 8 ballen per terrein beschikken.

 • De lichtinstallatie wordt zo rationeel mogelijk gebruikt:
 • Speelterreinen zoveel mogelijk per twee groeperen;
 • De lichten doven als er zich geen nieuwe leden meer aanbieden;
 • Eenmaal gedoofd mogen de lichten niet terug aangestoken worden.

2. Reservaties

Voor de reservatie van de terreinen wordt gebruik gemaakt van een online-reserveringssysteem. Via dit online-reserveringssysteem kan elk lid van SVAT een terrein online reserveren ofwel via het internet (van thuis uit, werk, …) ofwel via een computer die ter beschikking wordt gesteld in de brasserie van SVAT.

Een terrein reserveren kan via volgende website: www.tennisvlaanderen.be of via de knop terreinreservatie op www.svat.be. Je hebt hiervoor je Tennis Vlaanderen-paswoord nodig. Dit paswoord ontvang je via de e-mail van Tennis Vlaanderen, die je aansluiting bevestigt. Men kan dit paswoord eventueel op betreffende website eenvoudig wijzigen. Omwille van communicatie heb je ook een e-mailadres nodig.

Een reservering wordt vastgelegd door één persoon, de ‘hoofdboeker’. Hij/zij reserveert een terrein en kan zijn/haar medespeler toevoegen aan het desbetreffende speeluur. Enkel hij/zij kan wijzigingen doorvoeren (namen, verwijderen, …).
Wie op zoek is naar een tennispartner kan gebruik maken van onze Gastspeler ‘Tennispartner gevraagd’. Wens je in te gaan op de vraag contacteer dan de persoon die de boeking heeft gemaakt. Hij/zij zal dan je naam invullen bij de gemaakte reservatie.

TERREINRESERVATIE        HANDLEIDING 

Voor het reserveren zijn er een aantal regels te volgen. Deze worden onderaan beschreven. Hoe je dit kan doen, wordt via een handleiding in detail uitgelegd. Deze handleiding is achteraan het huishoudelijk reglement toegevoegd.

Losse verhuur: De tennisterreinen zijn voorbehouden voor leden van SVAT. Niet-leden kunnen echter mits betaling en reservatie eveneens gebruik maken van de gemeentelijke tennisinfrastructuur op het sportcentrum. Voorafgaandelijke reservatie is verplicht. Reserveren kan via een mail naar e-reservatie@svat.be, best één dag op voorhand. Je kan dan volgens de beschikbaarheid van de velden een terrein vastleggen, van 1 dag tot max. 3 dagen. De huur van een terrein per uur bedraagt voor een daluur € 16, voor een piekuur € 24. Dit bedrag kan afgerekend worden in brasserie ’t Sportzicht (tijdens de openingsuren) of overgeschreven worden op de SVAT-rekening BE26 7340 4706 6429. Aangepast tennisschoeisel is uiteraard verplicht. Ballen en rackets dien je zelf mee te brengen en na het spelen dien je het terrein te vegen. Niet-leden zijn niet verzekerd voor ongevallen.

2.1       Types van reserveringen

In tegenstelling tot het vroegere systeem waar je enkel op het moment dat je ging spelen kon reserveren (badge hangen), zijn er in het nieuwe systeem meerdere reservaties tegelijkertijd mogelijk.

Er zijn 3 types van reserveringen:

 • weekreservatie;
 • piekuurreservatie;
 • daluurreservatie.

Welk onderscheid is er tussen deze drie types van reserveringen?

Weekreservatie

 • Een weekreservatie is een reservatie op langere termijn, op elk uur van de dag tussen 8u30 en 23u.
 • Wanneer te gebruiken? Voor een reservatie vanaf 48 uur en tot maximum 7 dagen op voorhand.
 • Mogelijk voor terreinen 3, 4 en 5.
 • Kan zowel in de club als via de website gereserveerd worden.

Piekuurreservatie

 • Een piekuurreservatie is een reservatie voor een speluur op de piekuren, nl. tussen 17u en 23u.
 • Wanneer te gebruiken? Enkel mogelijk voor de dag zelf.
 • Mogelijkheid te reserveren vanaf 00u01 voor de betreffende dag.
 • Mogelijk voor terreinen 1, 2, 6, 7 en 8 en voor terreinen 3, 4 en 5 als er voor die betreffende dag geen weekreservatie is gemaakt.
 • Kan zowel in de club als via de website gereserveerd worden.

Daluurreservatie

 • Een daluurreservatie is een reservatie voor een speluur op de daluren, nl. tussen 8u30 en 16u.
 • Wanneer te gebruiken? Enkel mogelijk voor de dag zelf.
 • Mogelijkheid te reserveren vanaf 00u01 voor de betreffende dag.
 • Mogelijk voor terreinen 1, 2, 6, 7 en 8 en voor terreinen 3, 4 en 5 als er voor die betreffende dag geen weekreservatie is gemaakt.
 • Kan zowel in de club als via de website gereserveerd worden.

2.2       Regels van reserveringen

Volgende regels gelden voor alle types van reserveringen.

 • Het startuur voor terreinen 1, 2, 3 en 4 is op het halve uur; voor terreinen 5, 6, 7 en 8 op het hele uur.
 • Men kan maximum 1 week-, 1 piek- en 1 daluurreservatie tegelijkertijd hebben. Op dezelfde dag kan je geen week- en piekuurreservatie hebben tijdens de piekuren (maximaal 1 reservatie per dag tijdens de piekuren tussen 17u en 23u).
 • Er is geen onderscheid tussen weekdagen, feestdagen en weekenddagen.
 • Elke reservatie vervalt direct na het gespeelde uur (de wachttijd na een gespeeld uur is dus nul minuten). Men kan dus na het spelen opnieuw reserveren voor een volgend uur en heb je terug recht op 1 week-, 1 piek- en 1 daluurreservatie.
 • Voor een enkelspel moeten 2 namen ingevuld worden. Er kan dan voor maximum 1 uur gereserveerd worden.
 • Voor een dubbelspel moeten 4 namen ingevuld worden. Er kan dan voor maximum 1 uur gereserveerd worden.
 • Een lesuur of clubcompetitie geldt als speeluur en dus als reservatie.
 • Indien er na het gespeelde uur niemand anders gereserveerd heeft, kan je verder spelen. Je moet wel opnieuw reserveren.
 • Wanneer er niet is gereserveerd op het uur voor jouw speeluur, kan je pas vanaf 30 minuten voor jouw speeluur gebruik maken van het betreffende terrein.
 • Een reservatie kan uitzonderlijk verwijderd worden omwille van overmacht tot 60 minuten voor de start van een reservatie en dit maximaal 3 x per seizoen.
 • Reserveren kan ook via de app van Tennis Vlaanderen.

3. Beschikbaarheid van de terreinen

Niet alle terreinen kunnen op elk tijdstip gereserveerd worden. Deze terreinen worden uit het reserveringssysteem gehaald. De betreffende terreinen worden met een andere kleur aangeduid en het is onmogelijk om je naam in te vullen.

 • Er kunnen velden aangeduid worden die ongeschikt / onbespeelbaar zijn omwille van onderhoud / regen, … Het betreffende uur vervalt dan. De reserveringen schuiven niet op. Betreffende spelers krijgen onmiddellijk hun rechten terug voor een andere reservatie.
 • Clubcompetitie: deelnemers aan de clubcompetitie kunnen een terrein reserveren voor 1,5 uur in plaats van het gebruikelijke 1 uur. Wanneer gespeeld wordt voor competitie tijdens een piekuur, kan je dus niet reserveren voor een ander piekuur voor die dag. De eventuele weekreservatie (voor later die week) blijft. Wanneer de match gespeeld is, kan er opnieuw gereserveerd worden volgens de reglementen.
 • Bij interclub, beker Claus of andere activiteiten worden slechts 6 van de 8 terreinen hiervoor ingenomen. Het betreft terreinen 3, 4, 5, 6,7 en 8. Terrein 1 en terrein 2 blijven dan voorbehouden voor piek- en daluurreservaties.
 • Indien door weerverlet de thuiswedstrijden van interclub zijn uitgesteld, moeten deze verplicht door Tennis Vlaanderen tijdens de volgende weekdagen gespeeld worden. Deze wedstrijden hebben voorrang op mogelijke reservaties. In de mate van het mogelijke zal rekening gehouden worden met dan reeds gemaakte reservaties.
 • Tijdens de week kunnen de terreinen 5, 6, 7 en 8 gereserveerd worden voor tennislessen die door de club georganiseerd worden. Het maximum aantal terreinen dat op zaterdagmorgen voor lessen kan worden gereserveerd is 6.
 • Tijdens door de club georganiseerde ontmoetingen of tornooien voor de jeugd kunnen tot 6 terreinen worden voorbehouden voor die organisatie en kunnen de volwassenen geen gebruik maken van de terreinen. Dit geldt in omgekeerde zin ook tijdens vriendenontmoetingen voor volwassenen.
 • Iedere vrijdagavond is het vanaf 19u30 clubavond. In principe minimaal op 7 terreinen waarbij terrein 1 enkel kan gebruikt worden als er geen reservaties zijn door niet-leden. De clubavond staat open voor iedereen vanaf 16 jaar. Tijdens de clubavond wordt er verplicht dubbelspel gespeeld. De ploegen worden bij lottrekking bepaald. Na 1 uur wordt het spel beëindigd en worden door lottrekking andere ploegen gevormd. Wanneer niet alle aanwezige spelers kunnen spelen, worden hun ‘namen’ opzij gelegd voor het volgende uur. Ook hier gelden fair-play en wederzijds begrip. Clubkampioenschappen kunnen niet op vrijdagavond tussen 19 en 22u30.
 • Voor privélessen is geen reservatie mogelijk zoals dit geldt voor de groepslessen en clubavond. Tijdens groepslessen en interclub kan geen privéles gegeven worden. Op een weekavond tussen 19u en 21u kan geen privéles gegeven worden.

4. Sancties

 • De adviezen en richtlijnen van de bestuursleden zijn steeds bindend.
 • Een speler kan gesanctioneerd worden na 3 verwijderingen van reservaties.
 • Een speler wordt gesanctioneerd bij overtredingen van het reglement. Sancties worden uitgesproken door het bestuur na convocatie van de betrokken leden.

Scroll naar top