Welkom

Welkom op de website van S.V. Aartselaar Tennis vzw


NIEUWE INFO

- 't SPORTZICHT is opnieuw open: bekijk hier de reglementering via de video! 
   Reserveren kan via info@tsportzicht.be of 0470 72 54 47 .

PLAY SAFE AND GO RICHTLIJNEN SOCIAL DISTANCING VOOR TENNIS EN PADEL TIJDENS CORONACRISIS

Fase 3: vanaf 8 juni 2020

ALGEMENE HYGIËNE- EN SPORTREGELS

 Ga niet spelen als je zelf ziek bent of één van je gezinsleden ziek is of symptomen van een luchtweginfectie vertoont.

 Ga niet onmiddellijk opnieuw sporten na een periode van koorts. Wacht minstens evenveel dagen met spelen dan dat je koorts hebt gehad.

 Let op dat je na een periode van inactiviteit rustig heropstart. Volg de richtlijnen op de website www.gezondsporten.be nauwkeurig op!

 Hanteer de regels die besmetting voorkomen: 

REGELS VOOR SPELERS

6 algemene gouden regels
1. De hygiëneregels blijven essentieel. Dat betekent: handen wassen en geen hand geven of kussen bij een begroeting.
2. Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, kunnen activiteiten indoor plaatsvinden, maar moet de ruimte voldoende verlucht worden.
3. Neem extra voorzorgsmaatregelen bij contacten met personen uit de risicogroepen.
4. De afstandsregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit je eigen huishouden, je uitgebreide persoonlijke bubbel (zie regel 5) en kinderen jonger dan 12.
5. Je mag vanaf 8 juni nauwer contact hebben met 10 personen* per week. De groep kan elke week veranderen en de regel geldt per persoon.
6. De groep mag niet groter zijn dan 10 personen*, kinderen en begeleiders inbegrepen. Dat geldt voor binnen en buiten, dus ook op openbare plaatsen. 

Daarom moet iedereen volgende hygiëneregels voor, tijdens en na het spelen in acht nemen
 Was minstens 2 keer je handen en droog ze af met papieren doekjes:
                    o Voor het spelen
                    o Na het spelen
 Geef geen handshakes, high fives, kussen of omhelzingen en neem geen selfies. Tik de rackets tegen elkaar.
 Moet je hoesten of niezen? Doe dat dan in je elleboog. 

Pas de gouden regel van max. 10 contacten per week toe voor, tijdens en na je tennis- en padelpartij
 Beperk het aantal verschillende speelpartners de komende weken.
 Dubbelspel is toegelaten, maar:
                   o Tracht zoveel mogelijk fysiek contact met je partner te vermijden.
                   o Hou steeds 1,5m social distancing afstand t.o.v. het andere team.
                   o De dubbelpartner is één van je sociale contacten voor die week.
 Ga je met je speelpartner(s) iets drinken voor of na de sportbeoefening, dan is dat ook 1 van je sociale contacten die week.
 Toeschouwers zijn niet toegelaten tot en met 30 juni. Vanaf 1 juli zijn toeschouwers opnieuw toegelaten onder strikte voorwaarden. Voor 30 juni mogen enkel spelers jonger dan 12 jaar begeleid worden door een coach, 1 ouder of meerderjarig begeleider.

Om risico op besmetting via materiaal tot een minimum te beperken, blijven volgende aanbevelingen gelden:
 Reserveer je terrein online.
 Betaal zo veel mogelijk cashless.
 Gebruik enkel je eigen materiaal (bv. rackets).
 Laat deuren/poortjes van de terreinen op een kier, zodat het handvat niet moet aangeraakt worden met de handen.
 Verzamel niet met meerdere spelers tussen de terreinen of padelkooien.

 

- Wegens de grote update van het systeem, die Tennis Vlaanderen heeft doorgevoerd, is het verplicht dat iedereen vóór 1 juli 2020 zijn Rijksregisternummer eenmalig ingeeft als daar om gevraagd wordt bij uw volgende inlogbeurt. Zoniet kan er geen terrein meer gereserveerd worden.

 

- Inschrijven voor het seizoen 2020 kan steeds ONLINE.


  SCHRIJF JE IN via het Clubdashboard, klik HIER!