Padel zit in de lift! Tennis Aartselaar stapt mee in dit verhaal. Hoe, wat en waar? Daar wordt aan gewerkt en we houden jullie op de hoogte.

Update 11 juni 2021

16 augustus : 

Start werkzaamheden padel, dwz dat we vanaf deze datum niet meer over terreinen 7 en 8 kunnen beschikken.

Ik doe dan ook een oproep aan alle leden om de huidige reservatieregels te respecteren en om geen kunstgrepen toe te passen, m.a.w. je reserveert met 2, je speelt met 2 en niet met 4. De leden die gereserveerd hebben staan ook werkelijk op het terrein, niet de zus, nicht….enz.

Ik reken bij jullie daarom op een begrip dat ontstaan is samen met onze nobele tennissport namelijk: Fair Play.

Volgens de padelbouwer zouden deze werken een viertal weken in beslag nemen. Uit voorzichtigheid en ervaring doe ik er nog een tweetal bij.

Dus eind september hopen wij, samen met jullie en het gemeentebestuur, het padellintje te kunnen doorknippen.

De werkgroep padel is bezig met het uitwerken van reservatie mogelijkheden.

Patrick Mommen, voorzitter

Hieronder alvast wat uitleg over het spel zelf.

Spelregels

Om de fairplay te benadrukken wordt padel meestal zonder scheidsrechter gespeeld. Zoals bij badminton en tennis is de lijn deel van het veld. Raakt de bal de lijn, dan is deze dus nog steeds ‘in’.

Opslag

De opslag gebeurt onderhands met één voet op de grond en waarbij de bal één keer dient te botsen achter de servicelijn.

Vervolgens raakt de speler de bal lager dan heuphoogte en slaat deze diagonaal over het net. De bal moet landen in het servicevak van de tegenstander en mag eventueel tegen de wand botsen, maar niet tegen het raster. De speler krijgt hiervoor twee pogingen waarbij de bal het net niet mag raken.

De opslag begint rechts en wisselt elke game van kant.
Bij dubbelspel is het dus afwisselend iemand van het ene team en iemand van het andere team.

De ontvanger mag ervoor kiezen de bal al dan niet tegen de wand te laten botsen alvorens terug te slaan. Ook bij de return mag er niet bovenhands teruggeslaan worden.

Spelverloop na opslag

Na de opslag zijn de lijnen niet meer van belang. De bal mag de wand of het hekwerk van de tegenstander pas raken nadat de bal op de grond gestuiterd heeft. De ontvanger mag de bal volleren of eenmaal op de grond laten stuiteren. Na de stuiter mag de bal de wand of het hekwerk een of meerdere keren raken, voordat hij teruggespeeld wordt. Er mag tegen de eigen wand gespeeld worden om zo de bal over het net te krijgen. Tegen het eigen hekwerk spelen is fout. Als de bal via het speelveld over de wanden wordt geslagen is het punt voor de aanvaller. Spelers mogen echter het speelveld verlaten om de bal over de wanden terug op het veld van hun tegenstander te slaan.

Puntentelling

De puntentelling verloopt zoals bij tennis. 15, 30, en 40 game. 40-40 is een deuce waarbij er vanaf dan 2 punten na elkaar dienen te worden gemaakt om de game te winnen. Na zes gewonnen games wint men de set. Bij 6-6 volgt er een tiebreak. Dit is een speciaal soort game waarbij er gespeeld wordt tot 7, met 2 punten verschil.

Scroll naar top