Historiek

Het sportcentrum van Aartselaar beschikte al van voor 1976 over 8 tennisbanen.
Toen nog 4 gravelvelden en 4 harde kunststofbanen.

En toen was er ene Miche Lodewyckx, die droomde van een echte tennisclub. Na de nodige gesprekken met de hogere instanties werd het licht op groen gezet en mocht met een Tennis Vereniging (het woord ’tennisclub’ was taboe) gestart worden als afdeling van de SVA (sportvereniging Aartselaar). Er werd “in verband” getennist en de aansluiting bij de Belgische Tennisbond werd een feit. S.V. Aartselaar Tennis was geboren (1976).

Zoals het hoort, werd een bestuur samengesteld en werden leden aangeworven. Door de zeer joyale vriendensfeer groeide het ledenaantal gestadig.

In 1979 zag het eerste uniceftornooi het levenlicht. Een vriendentornooitje met randgebeuren waarvan de opbrengst integraal werd geschonken aan Unicef. Dit gebeuren groeide uit tot een evenement, gekend in alle Antwerpse tennisclubs. Het is ook tijdens dit tornooi dat onze eerste website werd geboren. Om de uitslagen online te kunnen volgen bouwde Carl Marichal, als service voor de vele bezoekers en deelnemers, onze eerste website. Het tornooi kende in 2018 zijn 40ste editie, waarna het comité besliste in schoonheid af te ronden en te stoppen met de organisatie. Gedurende deze jaren werd in totaal 855.000 euro overgemaakt aan Unicef.

Ondertussen bestaat de club al meer dan 40 jaar, beschikken we ook over 4 padelvelden en bouwen we enthousiast verder aan een aangename sfeer en clubgeest.

Scroll naar boven