INTERN REGLEMENT SVAT

Beknopt reglement:

 • Lid tennis: alleen lidgeld te betalen en onbeperkt spelen.
 • Lid tennis en padel: onbeperkt tennissen en padelveld nog te betalen.
 • Lid alleen padel: padelveld nog te betalen.
 • Fullmembership padel: padel only, vast bedrag en onbeperkt spelen.

Padel leden krijgen korting op de padelvelden en hebben pre-reservatierecht van 10 dagen.

Niet-leden kunnen 72u vooraf reserveren.

Wie het lidgeld tennis + padel betaald heeft voor het seizoen 2024 is lid padel + tennis tot 31/3/2025.

Terrein annulaties zijn mogelijk tot 24u voor de speelbeurt.

Terugbetaling kan enkel in extreme omstandigheden, zoals er bv. kunnen zijn:

*geclassificeerde storm

*extreme regenval waardoor er plassen op het terrein ontstaan en de bal niet meer botst

*indien de terreinen ondergesneeuwd zijn

Zelfs  binnen deze bovenvermelde voorwaarden zal enkel het bestuur van svat het beslissingsrecht hebben om over te gaan tot terugbetaling of verplaatsing van de reservatie.

Tijdens padel- en/of tennistornooi is er een beperkte beschikbaarheid van de terreinen.

1. Terreinen en kledij

 • De tennisterreinen voorbehouden voor SVAT vzw zijn alleen toegankelijk voor de aangesloten leden. Niet-leden kunnen echter mits betaling en reservatie gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur op het sportcentrum. Padellers hoeven geen lid te zijn om te komen padellen. Zie de mogelijkheden op tabblad padel.
 • Voor alle gebruikers van de terreinen geldt dat er wordt gespeeld in aangepaste tenniskledij met tennisschoenen die geschikt zijn voor gravelcourt of padelterreinen.
 • Iedereen draagt mee zorg voor de terreinen, de kleedkamers en de algemene orde.
 • De spelers zijn verplicht na het spel hun terrein te vegen. Als de tennisterreinen er door wind of hitte stoffig bijliggen, moet er ook gesproeid worden.
 • De gravel terreinen mogen niet betreden worden als er plassen liggen of als de ondergrond te nat is. Dan kan je spelen op de all-weather terreinen.
 • De lichtinstallatie wordt zo rationeel mogelijk gebruikt:
 • Speelterreinen zoveel mogelijk per twee groeperen;
 • De lichten doven als er zich geen nieuwe leden meer aanbieden;
 • Eenmaal gedoofd mogen de lichten niet terug aangestoken worden.

2. Reservaties

Voor de reservatie van de terreinen wordt gebruik gemaakt van een online-reserveringssysteem. Via dit online-reserveringssysteem kan elk lid van SVAT een terrein online reserveren.

Een terrein reserveren kan via volgende website: www.tennisenpadelvlaanderen.be of via: reserveer een terrein. Je hebt hiervoor je Tennis Vlaanderen-paswoord nodig. Dit paswoord ontvang je via de e-mail van Tennis Vlaanderen, die je aansluiting bevestigt. Men kan dit paswoord eventueel op betreffende website eenvoudig wijzigen. Omwille van communicatie heb je ook een e-mailadres nodig.

Een reservering wordt vastgelegd door één persoon, de ‘hoofdboeker’. Hij/zij reserveert een terrein en kan zijn/haar medespeler toevoegen aan het desbetreffende speeluur. Enkel hij/zij kan wijzigingen doorvoeren (namen, verwijderen, …).

Voor het reserveren zijn er een aantal regels te volgen. Deze worden onderaan beschreven. Hoe je dit kan doen, wordt via een handleiding in detail uitgelegd. Zie bovenstaande knop.

Voor losse verhuur: de tennisterreinen zijn voorbehouden voor leden van SVAT. Niet-leden kunnen echter mits betaling en reservatie eveneens gebruik maken van de gemeentelijke tennisinfrastructuur op het sportcentrum. Voorafgaandelijke reservatie is verplicht. Reserveren kan via een mail naar e-reservatie@svat.be, best één dag op voorhand. Je kan dan volgens de beschikbaarheid van de velden een terrein vastleggen, van 1 dag tot max. 3 dagen. De huur van een terrein per uur bedraagt voor een daluur € 16, voor een piekuur € 24. Dit bedrag kan afgerekend worden in brasserie ’t Sportzicht (tijdens de openingsuren) of overgeschreven worden op de SVAT-rekening BE26 7340 4706 6429. Opgelet: u kan niet meer reserveren tot het openstaande bedrag is aangezuiverd. Aangepast tennisschoeisel is uiteraard verplicht. Ballen en rackets dien je zelf mee te brengen en na het spelen dien je het terrein te vegen. Padellers kunnen ballen aankopen in de brasserie. Padel-rackets kan je huren in de brasserie. Niet-leden zijn niet verzekerd voor ongevallen.

2.1       Types van reserveringen (tennis)

In tegenstelling tot het vroegere systeem waar je enkel op het moment dat je ging spelen kon reserveren (badge hangen), zijn er in het nieuwe systeem meerdere reservaties tegelijkertijd mogelijk.

Er zijn 3 types van reserveringen:

 • weekreservatie;
 • piekuurreservatie; (van 17.00u -tot 23.00u)
 • daluurreservatie; (van 09.00u – 17.00u)

Welk onderscheid is er tussen deze drie types van reserveringen?

Weekreservatie

 • Een weekreservatie is een reservatie op langere termijn, op elk uur van de dag tussen 9.00u en 23u. 
 • Wanneer te gebruiken? Voor een reservatie vanaf 48 uur en tot maximum 7 dagen op voorhand.
 • Mogelijk voor terreinen 3, 4 en 5.
 • Kan zowel in de club als via de website gereserveerd worden.

Piekuurreservatie

 • Een piekuurreservatie is een reservatie voor een speluur op de piekuren, nl. tussen 17u en 23u.
 • Wanneer te gebruiken? Enkel mogelijk voor de dag zelf.
 • Mogelijkheid te reserveren vanaf 36u op voorhand.
 • Kan zowel in de club als via de website gereserveerd worden.

Daluurreservatie

 • Een daluurreservatie is een reservatie voor een speluur op de daluren, nl. tussen 9.00u en 16u.
 • Wanneer te gebruiken? Enkel mogelijk voor de dag zelf.
 • Mogelijkheid te reserveren vanaf 36u op voorhand.
 • Kan zowel in de club als via de website gereserveerd worden.
 • Een reservatie op zaterdag of zondag is een daluur reservatie.

Tennissen in de winterperiode:

Reserveren tennisterrein tijdens het winterseizoen:
Tijdens de winterperiode (1 oktober tot 1 april) blijven T5 en T6 beschikbaar om te reserveren.
Echter, bij regenval of sneeuw is het verboden de terreinen te bespelen.
In het winterseizoen is geen piekuur- of weekreservatie van toepassing.
Aanvangsuur van T5 en T6 is op het uur.
Er kan zoals tijdens de zomerperiode maar 1u per keer gereserveerd worden.
Leden kunnen hun reservatie 2 dagen (max. 48u op het moment van reservatie) op voorhand
maken.
Reservatie met gastspeler is toegestaan aan € 8/u/p (max. € 16).
Losse verhuur:
➢ Kan max. 24u op voorhand ingepland worden.
➢ Kan niet met verlichting zonder toezicht vanuit ’t Sportzicht.
➢ Bedraagt € 16/u/T.
➢ Aantal wordt beperkt volgens bezetting van de terreinen door leden.

2.2       Regels van reserveringen (tennis)

Volgende regels gelden voor alle types van reserveringen.

 • Het startuur voor terreinen 1, 2, 3 en 4 is op het halve uur; voor terreinen 5en 6 op het hele uur.
 • Men kan maximum 1 week-, 1 piek- en 1 daluurreservatie tegelijkertijd hebben. Op dezelfde dag kan je geen week- en piekuurreservatie hebben tijdens de piekuren (maximaal 1 reservatie per dag tijdens de piekuren tussen 17u en 23u).
 • Er is geen onderscheid tussen weekdagen, feestdagen en weekenddagen.
 • Elke reservatie vervalt direct na het gespeelde uur (de wachttijd na een gespeeld uur is dus nul minuten). Men kan dus na het spelen opnieuw reserveren voor een volgend uur en heb je terug recht op 1 week-, 1 piek- en 1 daluurreservatie.
 • Voor een enkelspel moeten 2 namen ingevuld worden. Er kan dan voor maximum 1 uur gereserveerd worden.
 • Voor een dubbelspel moeten 4 namen ingevuld worden. Er kan dan voor maximum 1 uur gereserveerd worden.
 • Een lesuur of clubcompetitie geldt als speeluur en dus als reservatie.
 • Indien er na het gespeelde uur niemand anders gereserveerd heeft, kan je verder spelen. Je moet wel opnieuw reserveren.
 • Wanneer er niet is gereserveerd op het uur voor jouw speeluur, kan je pas vanaf 30 minuten voor jouw speeluur gebruik maken van het betreffende terrein.
 • Een reservatie kan uitzonderlijk verwijderd worden omwille van overmacht tot 60 minuten voor de start van een reservatie en dit maximaal 3 x per seizoen.
 • Reserveren kan ook via de app van Tennis Vlaanderen.

3. Beschikbaarheid van de terreinen

Niet alle terreinen kunnen op elk tijdstip gereserveerd worden. Deze terreinen worden uit het reserveringssysteem gehaald. De betreffende terreinen worden met een andere kleur aangeduid en het is onmogelijk om je naam in te vullen.

 • Er kunnen velden aangeduid worden die ongeschikt / onbespeelbaar zijn omwille van onderhoud / regen, … Het betreffende uur vervalt dan. De reserveringen schuiven niet op. Betreffende spelers krijgen onmiddellijk hun rechten terug voor een andere reservatie.
 • Clubcompetitie: deelnemers aan de clubcompetitie kunnen een terrein reserveren voor 1,5 uur in plaats van het gebruikelijke 1 uur. Wanneer gespeeld wordt voor competitie tijdens een piekuur, kan je dus niet reserveren voor een ander piekuur voor die dag. De eventuele weekreservatie (voor later die week) blijft. Wanneer de match gespeeld is, kan er opnieuw gereserveerd worden volgens de reglementen.
 • Bij interclub, beker Claus of andere activiteiten worden slechts 4 van de 6 terreinen hiervoor ingenomen. Het betreft terreinen 3, 4, 5 en 6 . Terrein 1 en terrein 2 blijven dan voorbehouden voor piek- en daluurreservaties.
 • Indien door weerverlet de thuiswedstrijden van interclub zijn uitgesteld, moeten deze verplicht door Tennis Vlaanderen tijdens de volgende weekdagen gespeeld worden. Deze wedstrijden hebben voorrang op mogelijke reservaties. In de mate van het mogelijke zal rekening gehouden worden met dan reeds gemaakte reservaties.
 • Tijdens de week kunnen de terreinen 5 en 6 gereserveerd worden voor tennislessen die door de club georganiseerd worden. Het maximum aantal terreinen dat op zaterdagmorgen voor lessen kan worden gereserveerd is 4.
 • Tijdens door de club georganiseerde ontmoetingen of tornooien voor de jeugd kunnen tot 6 terreinen worden voorbehouden voor die organisatie en kunnen de volwassenen geen gebruik maken van de terreinen. Dit geldt in omgekeerde zin ook tijdens vriendenontmoetingen voor volwassenen.
 • Iedere vrijdagavond is het vanaf 19u30 clubavond (voor tennis). In principe minimaal op 5 terreinen waarbij terrein 1 enkel kan gebruikt worden als er geen reservaties zijn door niet-leden. De clubavond staat open voor iedereen vanaf 16 jaar. Tijdens de clubavond wordt er verplicht dubbelspel gespeeld. De ploegen worden bij lottrekking bepaald. Na 1 uur wordt het spel beëindigd en worden door lottrekking andere ploegen gevormd. Wanneer niet alle aanwezige spelers kunnen spelen, worden hun ‘namen’ opzij gelegd voor het volgende uur. Ook hier gelden fair-play en wederzijds begrip. Clubavond padel start om 20u
 • Clubkampioenschappen kunnen niet op vrijdagavond tussen 19 en 22u30.
 • Voor privélessen is geen reservatie mogelijk zoals dit geldt voor de groepslessen en clubavond. Tijdens groepslessen en interclub kan geen privéles gegeven worden.  Privélessen zijn alleen mogelijk op terrein 1 en niet tijdens de piekuren.

4. Sancties

 1. Een schorsing van bepaalde duur om te tennissen of padellen op de terreinen van SVAT
 2. Een onmiddellijke schorsing en verwijdering uit de club SVAT

Geen van beide genomen sancties geven recht op een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het lidgeld.

Mogelijke overtredingen:

 • Onsportief gedrag op en rond de velden: sanctie 1
 • Ongewenst en onaanvaardbaar sekxueel of racistisch gedrag op en rond de velden: sanctie 2
 • Zwartspelen: dwz. tennissen of padellen zonder te betalen: 1ste maal: sanctie 1. 2de maal: sanctie 2
 • De adviezen en richtlijnen van de bestuursleden zijn steeds bindend.

5. Meldpunt grensoverschrijdend gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag mag niet getolereerd worden en is strafbaar. Er zijn verschillende meldpunten waar je met je verhaal terecht kan.

 1. Om een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen;
 2. Om te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten;
 3. Om een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokken persoon op te starten.

Meer info en meldpunten

Scroll naar boven